Comprova els teus coneixements de gramàtica i estil

Amb aquestes fitxes podeu posar a prova el grau de coneixement del Llibre d’estil de La Xarxa i de la gramàtica que teniu.

També teniu disponibles uns butlletins informatius amb paranys lingüístics i d’estil per revisar.

 

Totes les fitxes tenen els resultats en la versió que conté la paraula “correcció”.

Feu regularment exercicis per consolidar els coneixements de llengua catalana adequats al registre audiovisual.